Verbindt de wereld van beleggers.

Disclaimer en privacy statement Beleggersnetwerk.eu en aangesloten websites

Inhoud
De door Beleggersnetwerk.eu op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Aanbiedingen op deze website worden verstrekt door de aanbieder van de aanbieding en niet door Beleggersnetwerk.eu.
De informatie die door Beleggersnetwerk.eu wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht.
Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
Informatie geplaatst door of van derden, zoals aanbiedingen, vallen onder hun eigen verantwoordelijkheid. Voor de juistheid en volledigheid kan door Beleggersnetwerk.eu niet worden ingestaan.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Beleggersnetwerk.eu kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Beleggersnetwerk.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Beleggersnetwerk.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van aanbiedingen op deze website, en van sites die niet door Beleggersnetwerk.eu zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Beleggersnetwerk.eu.
Ondanks grote zorg voor de veiligheid van de site kan Beleggersnetwerk.eu niet garanderen dat er geen virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden door middel van de website of de onderliggende techniek kunnen worden uitgewisseld en Beleggersnetwerk.eu accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, zonder uitdrukkelijk toestemming van Beleggersnetwerk.eu of rechthebbende van de informatie. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Beleggersnetwerk.eu omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.
Op de website van Beleggersnetwerk.eu is Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden bij een Nederlandse rechter beslecht.

Copyright derden
De op deze website door Beleggersnetwerk.eu verstrekte informatie is met zorg geplaatst. Wanneer een rechthebbende meent dat haar rechten door de op de website verstrekte informatie, geplaatst door Beleggersnetwerk.eu of een derden, zijn geschonden, kan de rechthebbende dit kenbaar maken door haar verzoek te zenden aan Beleggersnetwerk.eu per e-mail. De informatie zal, na positieve beoordeling van het verzoek, z.s.m. worden verwijderd.

Cookies
Beleggersnetwerk.eu kan informatie over het gebruik van Beleggersnetwerk.eu verzamelen en analyseren. Deze gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat de website op de harde schijf van de computer van afnemer plaatst. Afnemer kan het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van afnemers webbrowser te veranderen. Door het gebruik van deze website wordt automatisch akkoord gegaan met de verwerking van de verzamelde gegevens door Beleggersnetwerk.eu op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Cookies van derden
Beleggersnetwerk.eu maakt gebruik van Google Analytics en Google AdSense, diensten van Google Inc (Google). Google Analytics en Google AdSense gebruiken cookies. De door de cookie aangemaakte informatie over het gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika en daar opgeslagen.
Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, advertenties weer te geven over goederen en services waarin wellicht interesse is, om rapportages over de website-activiteiten voor Beleggersnetwerk.eu samen te stellen en om verdere, met het websitegebruik en internetgebruik verbonden, diensten te leveren. Ook kan Google deze informatie aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval het IP-adres van afnemer met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van deze website wordt automatisch akkoord gegaan met de bewerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.